MILJÖ & SÄKERHET

Säkerhet:

Genom att vara medlem i Mobilkranföreningen blir vi väl uppdaterade när något nytt händer för att förbättra säkerheten. Att vi redan vid ritning stadiet av nya projekt ska kunna vara med och påverka säkerhetsplanen ser vi som en självklarhet. Personalen ska informeras, gå uppföljning och nya kurser för att behålla och få ny kunskap, med säkerheten i fokus.

Miljöpolicy:

Vi jobbar ständigt med förbättringar i miljösynpunkt för att värna om miljön och följa de lagar och bestämmelser som finns. Leverantörer och under leverantörer ställer krav på oss och vi ställer på dem. Ett stort arbete pågår och vi kan alltid bli bättre. Det viktigaste är att få in ett miljömässigt positivt tänk, och där vi ser vi kan förbättra att vi då vidtar åtgärder.

Växjö Elementmontage ska:

  • Sträva efter att förbättra och tänka på miljön, och överträffa de lagar och bestämmelser som finns
  • Samverka transporter och med detta minimera farliga utsläpp från maskinerna.
  • Öka återanvändning av material och utrustning.
  • Service av maskinerna sker på Växjö Elementmontages maskinpark, vid utsatt tid för service, men även kontinuerligt. Detta för att minimera miljöutsläppen från maskinerna.
  • Ställa krav på kunder och leverantörer att de håller den miljöpolicy vi kräver.

Kvalitetspolicy:

  • Vår personal får utbildningar och licenser för att bli involverade och öka kompetensen.
  • Vi, som våra leverantörer är serviceinriktade och lyhörda
  • Vi levererar produkter och tjänster med den kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.
  • Vi lyssnar på vår personal, leverantörer och kunder för att ha en bra kommunikation och samverkan.